Sałek-Imińska, A. (2020). POMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. Studia Nad BezpieczeńStwem, (4), 17–30. doi:10.34858/SNB.1.2019.002