Sałek-Imińska, Agnieszka. " POMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 4 (25 June 2020)