ZAROBNY, Stanisław. PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 63–76, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/49>. Date accessed: 19 oct. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.005.