Zarobny, S. (2020). PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU. Studia Nad BezpieczeńStwem, (4), 63–76. doi:10.34858/SNB.1.2019.005