Zarobny, Stanisław. " PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.4 (2019): 63–76. Web. 20 Oct. 2020