Zarobny, Stanisław. " PRZEMIANY W POLSKIEJ KULTURZE STRATEGICZNEJ W KONTEKŚCIE WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ XXI WIEKU" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 4 (25 June 2020)