Bieniecki, I. (2020). JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU. Studia Nad BezpieczeńStwem, (4), 77–93. doi:10.34858/SNB.1.2019.006