Bieniecki, Ireneusz. " JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.4 (2019): 77–93. Web. 20 Oct. 2020