Bieniecki, Ireneusz. " JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 4 (25 June 2020)