Żebrowski, Andrzej. " RELACJE SOJUSZNICZE ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA POCZĄTKU XXI WIEKU (WYBRANE ASPEKTY)." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.4 (2019): 121-140. Web. 20 Oct. 2020