Żebrowski, Andrzej. " RELACJE SOJUSZNICZE ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH NA POCZĄTKU XXI WIEKU (WYBRANE ASPEKTY)" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 4 (25 June 2020)