Zbroszczyk, Dorota, AND Zaremba, Katarzyna. " FACEBOOK JAKO DETERMINANT UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNEGO" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 4 (25 June 2020)