PĄCZEK, Tomasz. AGENTURA MILICJI OBYWATELSKIEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 1, p. 65–84, oct. 2016. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/7>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.003.