Pączek, T. (2016). AGENTURA MILICJI OBYWATELSKIEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH. Studia Nad BezpieczeńStwem, (1), 65–84. doi:10.34858/snb.1.2016.003