Pączek, T. 2016 Oct 31. AGENTURA MILICJI OBYWATELSKIEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH. Studia nad Bezpieczeństwem. [Online] :1