Pączek, Tomasz. " AGENTURA MILICJI OBYWATELSKIEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH." Studia nad Bezpieczeństwem [Online],.1 (2016): 65–84. Web. 25 Jan. 2021