Pączek, Tomasz. " AGENTURA MILICJI OBYWATELSKIEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 1 (31 October 2016)