OLKIEWICZ, Marcin. SYSTEM ZARZĄDZANIA DETERMINANTĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 1, p. 85–112, oct. 2016. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/8>. Date accessed: 20 oct. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.004.