Olkiewicz, M. (2016). SYSTEM ZARZĄDZANIA DETERMINANTĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Studia Nad BezpieczeńStwem, (1), 85–112. doi:10.34858/snb.1.2016.004