Olkiewicz, Marcin. " SYSTEM ZARZĄDZANIA DETERMINANTĄ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" Studia nad Bezpieczeństwem [Online], Number 1 (31 October 2016)