FUNKCJE ETYKI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI OBRONNYMI
PDF
TIF
HTML

Jak cytować

Drabik, K. . (2019). FUNKCJE ETYKI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI OBRONNYMI. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 111-119. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.008

Abstrakt

Etyka jako subdyscyplina filozoficzna nie jest tylko narzędziem opisu kultury moralnej, ale wypełnia funkcję praktyczną, formułując kryteria słuszności i powinności w określonej przestrzeni społecznej (zawodowej). Zarządzanie zasobami obronnymi również opiera się na określonych pryncypiach etycznych, które warunkują moralny status i atrybuty działalności podmiotów w kontekście osiągania postawionych celów.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.008
PDF
TIF
HTML
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.