DOSTĘP DO BRONI PALNEJ W CELU OCHRONY OSOBISTEJ W POLSCE

ACCESS TO WEAPONS FOR PERSONAL PROTECTION IN POLAND

  • Ewelina Kinga Adamczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Abstract

Niniejszy artykuł poświęcony jest dostępowi do broni w celu ochrony osobistej w Polsce. Jest to zagadnienie, które budzi wiele kontrowersji i które w obecnych czasach z całą pewnością warto poruszyć. W poniższej pracy omówiono następujące kwestie: definicji broni palnej oraz jej istotnych części, warunków uzyskania pozwolenia na broń, obrony koniecznej oraz posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa państwa. Podjęta została także problematyka umiejętności strzeleckich osób zainteresowanych bronią, badań psychologicznych i posiadania broni w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Czechach i Niemczech.


 


This article is dedicated to the access to weapons for self-defense in Poland. This is an issue that raises a lot of controversy and is nowadays certainly worth discussion. The following work raises the issue of the definition of firearms, their essential parts, the conditions for obtaining a permit for a gun, the subject of firearms in self-defense and possession of weapons in order to protect national security. Another issue that is raised are the shooting skills of people interested in possessing a gun, people’s preferences in the choice of weapon and finally psychological research performed on people interested in gaining permission and possession of weapons in the UK, Switzerland, Czech Republic and Germany.

Published
Oct 31, 2016
How to Cite
ADAMCZYK, Ewelina Kinga. DOSTĘP DO BRONI PALNEJ W CELU OCHRONY OSOBISTEJ W POLSCE. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 1, p. 147–164, oct. 2016. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/11>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.007.