KURDOWIE – NARÓD PODZIELONY POMIĘDZY CZWORO
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

Haider al-Abadi
Irak
Kirkuk
Masud Barzani
Nouri al-Maliki
peszmergowie
referendum
Region Kurdystanu
pola naftowe Haider al-Abadi
Iraq
Kirkuk
Masoud Barzani
Nouri al-Maliki
Peschmerga
referendum
Kurdistan Region
oil fields

Jak cytować

Brylew, M. (2018). KURDOWIE – NARÓD PODZIELONY POMIĘDZY CZWORO. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 47-64. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.003

Abstrakt

W dniu 25 września 2017 roku na terenie Regionu Kurdystanu oraz tak zwanych obszarach spornych zostało przeprowadzone referendum, w którym Kurdowie z Iraku mieli się wypowiedzieć w sprawie niepodległości. Zgodnie z Konstytucją Iraku Kurdystan iracki stanowi autonomiczny region w ramach federacji. Działania rządu Regionu Kurdystanu uznane zostały przez rząd Iraku za nielegalne i pozbawione podstaw prawnych. Także rządy pozostałych państw, na których obszarze zamieszkują Kurdowie, stanowczo sprzeciwiły się ich separatystycznym działaniom i zagroziły w przypadku podtrzymania decyzji surowymi konsekwencjami, nie wykluczając użycia sił zbrojnych. Osamotnieni w działaniach, pozbawieni wsparcia Stanów Zjednoczonych oraz innych mocarstw angażujących się w sprawy Bliskiego Wschodu, pod naciskiem irackich sił federalnych, Kurdowie zostali zmuszeni do opuszczenia Kirkuku.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.003
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.