TSUNAMI – ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO

TSUNAMI – AN ECOLOGICAL THREAT OF THE PUBLIC SAFETY

  • Andrzej Urbanek Akademia Pomorska, Słupsk

Abstract

Bezpieczeństwo powszechne zaliczane jest obecnie do kluczowych dziedzin bezpieczeństwa narodowego. Jego głównym celem staje się ochrona ludności przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, które mogą się pojawić na terytorium Polski, ale także poza jej granicami. Do tego typu zagrożeń można zaliczyć niewątpliwie fale tsunami, które są najczęściej następstwem trzęsień ziemi czy wybuchów podwodnych wulkanów. Autor w artykule podjął się próby analizy omawianego zjawiska z perspektywy bezpieczeństwa powszechnego.


 


Public safety is included in the key areas of national security. The main objective is to protect the population against the effects of the various risks that may threaten Polish territory, but also territory outside Polish borders. In these type of threats we can undoubtedly include tsunami waves, which are often the consequence of earthquakes and eruptions of underwater volcanoes. In the article, the author attempts to analyze this phenomenon from the perspective of public safety.

Published
May 21, 2017
How to Cite
URBANEK, Andrzej. TSUNAMI – ZAGROŻENIE EKOLOGICZNE BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 17-32, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/16>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.002.