MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA

THE MODEL OF HUMAN SECURITY IN THE TURBULENT ENVIRONMENT – PRELIMINARY CONSIDERATIONS

  • Anna Rychły-Lipińska Akademia Pomorska, Słupsk

Abstract

Bezpieczeństwo to pewien stan, który gwarantuje istnienie jednostki oraz możliwość jej rozwoju. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, której niezaspokojenie wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Współczesne pojęcie bezpieczeństwa ma coraz większy wymiar. Obecnie bezpieczeństwo to nie tylko aspekty polityczne, wojskowe, gospodarcze, techniczne, ekologiczne czy społeczne. W artykule przedstawiony został model ukazujący bezpieczeństwo jednostki (człowieka) funkcjonującej w danym otoczeniu.


 


Security is an important concept. A sense of security ensures the proper functioning of human beings and the possibility of development. It is one of the basic human needs. Insecurity causes anxiety. The modern concept of "security" is increasingly complex. Currently, security is not restricted to the political, military, economic, technical, environmental, or social spheres. The paper presents a model of human security functioning in turbulent environments.

Published
May 21, 2017
How to Cite
RYCHŁY-LIPIŃSKA, Anna. MODEL BEZPIECZEŃSTWA JEDNOSTKI WE WSPÓŁCZESNYM ZMIENIAJĄCYM SIĘ OTOCZENIU – WSTĘPNE ROZWAŻANIA. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 33–44, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/17>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.003.