ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CYFROWYM W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY PERSONALNE
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

biznes cyfrowy
cyberbezpieczeństwo
ochrona danych osobowych
kompetencje cyfrowe
zarządzanie strategiczne
zarządzanie zasobami ludzkimi digital business
cybersecurity
personal data protection
digital competences
strategic management
human resources management

Jak cytować

Matuska, E. (2018). ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM CYFROWYM W SEKTORZE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW – ASPEKTY PERSONALNE. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 65-76. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.005

Abstrakt

Dziedziną, w której szczególnie należy zapewnić bezpieczne przetwarzanie danych w biznesie, jest obszar procesów kadrowych oraz marketingowych związanych z relacjami z klientami. Artykuł podejmuje kwestię oceny przygotowania sektora polskich MŚP do zarządzania cyberbezpieczeństwem w kontekście upowszechniania praktyk cyfrowych w procesach przekazywania i przetwarzania danych biznesowych oraz wyzwań nowej ustawy o ochronie danych osobowych (NUODO). Opisuje luki obszarowe, w tym luki kompetencyjne menadżerów i pracowników, w sferze odpowiedzialnej ochrony procesów gospodarczych przed zagrożeniami cyfrowymi. We wnioskach sformułowano zalecenie umiejscowienia systemowej ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi w obszarze zarządzania strategicznego oraz powierzenie jej zadań operacyjnych także działom personalnym, a nie tylko technicznym.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.005
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.