STRATEGIA MODUS VIVENDI JAKO ELEMENT WZMACNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH POLSKO-UKRAIŃSKICH

MODUS VIVENDI STRATEGY AS STRENGHTEN ELEMENT SECURITY IN THE POLISH-UKRAINIAN RELATIONS

  • Mateusz Ziętarski Akademia Pomorska, Słupsk

Abstract

Przedmiotem badań autora są bilateralne relacje Polski i Ukrainy oraz ich wpływ na bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W artykule zderzone zostały dwa podejścia: popierające zbliżenie Polski z Ukrainą oraz krytykujące percepcję polskich elit, które nie dostrzegają zagrożenia w ukraińskim nacjonalizmie. Autor jako remedium na pojawiające się bariery w relacjach między państwami podaje strategię modus vivendi.


 


The inspiration for the author of this article are incidents that threaten Polish-Ukrainian relations. Revived nationalism contributes to the reasons for undertaking research on the condition Polish-Ukrainian relations. After-effects of the manipulation of history will be imcompatible with dialogue between both countries. The solution is the development and strengthening of Polish-Ukrainian relations, while conducting difficult conversations about the complexity of our common history. The instrument that will strengthen relations is a modus vivendi strategy.

Published
May 21, 2017
How to Cite
ZIĘTARSKI, Mateusz. STRATEGIA MODUS VIVENDI JAKO ELEMENT WZMACNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO W STOSUNKACH POLSKO-UKRAIŃSKICH. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 89–100, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/21>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.007.