PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

policja
apolityczność
apartyjność
prawo policyjne
prawa człowieka political neutrality
non-partisanship
police law
human rights

Jak cytować

Kruk, M. (2018). PRAWNE ASPEKTY APOLITYCZNOŚCI POLICJI. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 145-160. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.009

Abstrakt

Problematyka apolityczności stanowi interesujące zagadnienie dotyczące przepisów prawnych regulujących pracę funkcjonariuszy Policji. W artykule poddano analizie pojęcie apolityczności w ujęciu prawnym, zwłaszcza jego funkcjonowanie w prawie policyjnym. Wyodrębniono w nim istotę apolityczności, zestawiając ją z zagadnieniem apartyjności, jak również dokonano jej egzemplifikacji w kontekście funkcjonowania praw człowieka.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.009
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.