TERRORYZM ISLAMSKI W XXI WIEKU I JEGO NOWE OBLICZE: PAŃSTWO ISLAMSKIE (ISIS, DAESH)
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

Państwo Islamskie
dżihad
terroryści
zamachy
bojownicy
sunnici
szyici Islamic State
jihad
terrorists
assassinations
fighters
Sunni
Shiite

Jak cytować

Tryk, P. (2018). TERRORYZM ISLAMSKI W XXI WIEKU I JEGO NOWE OBLICZE: PAŃSTWO ISLAMSKIE (ISIS, DAESH). Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 175-186. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.011

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest próba opisu Państwa Islamskiego (jego genezy, procesu powstawania jego struktur), jak również organizacji z podbitych terenów, które wchodziły w jego skład. Intencją autora było ukazanie tej sytuacji z różnych perspektyw, m.in. geopolitycznej czy politycznej. Terytorium, na którym rozgrywają się te wydarzenia, należy do Iraku i Syrii, znajdują się na nim bogate w węglowodory złoża ropy naftowej. Kolejną poruszoną perspektywą są stosunki ludnościowe na tych terenach, etniczne zróżnicowanie, będące wynikiem procesów historycznych. W dalszej części tego opracowania opisany został przebieg wydarzeń, który doprowadził do powstania Państwa Islamskiego, jego działania zbrojne wobec przeciwników, a następnie sytuacja w Europie po jego powstaniu i reperkusje z nim związane w kontekście licznych zamachów terrorystycznych.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.011
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.