JAKOŚĆ ZABEZPIECZEŃ INFORMACJI DETERMINANTĄ ROZWOJU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

QUALITY OF INFORMATION SECURITY FOR DETERMINANTS DEVELOPMENT OF INTERNET BANKING

  • Mariusz Terebecki Akademia Pomorska, Słupsk
  • Marcin Olkiewicz Politechnika Koszalińska, Koszalin

Abstract

W warunkach szybko zmieniającego się otoczenia banki poszukują nowych sposobów na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Znaczącą determinantą kreującą zmiany jest jakość, a w szczególności jakość bezpieczeństwa informacji. To właśnie między innymi ona zmusza banki do ponoszenia nakładów na dostosowanie systemów informatycznych do oczekiwań międzynarodowych i światowych rynków finansowych oraz interesariuszy. Współczesny, wymagający interesariusz coraz częściej domaga się usług o wysokim standardzie, często dostarczanych za pomocą nowych technologii. Dlatego banki podejmują strategiczne działania mające na celu dostosowanie swoich produktów, usług do wymagań i oczekiwań interesariuszy a jednocześnie, poprzez wdrażane innowacje, generowanie nowych potrzeb. Należy jednak pamiętać, że wszystkie działania bankowe muszą gwarantować interesariuszom banku bezpieczeństwo informacji. Celem pracy jest ukazanie, jakie aspekty zabezpieczeń, które pośrednio wpływają na jakość oferowanej usługi bankowej, są kluczowe w bankowości elektronicznej. W publikacji zostaną przeanalizowane certyfikaty i zabezpieczenia, które są wykorzystywane w chwili kontaktu klienta z badanym bankiem poprzez platformę internetową. Do celów badawczych wykorzystano raporty PRNews.pl o stanie bankowości w Polsce w IV kwartale 2016 r.


 


Internet banking is becoming an important part of life in the information society. Risk management in services related to broadly understood e-banking is becoming an extremely important issue, and even a factor determining the existence of a bank in cyberspace. This process must be continually monitored and rapidly modified as new threats are detected. The issue of implementing server-side procedures and their implementation in security is another important issue as well.
With the current development of internet technologies and the dangers of using them, special attention is paid to security - the "green padlock" in the browser does not give 100% certainty in the area of information security. It only tells you that the certificate is secure and has been signed by a trusted authentication center. The "green padlock" also has its security levels that affect the quality of the service provided, since the certificate, friendly application and nice layout of the site will not guarantee the security of the communication channel.

Published
May 21, 2017
How to Cite
TEREBECKI, Mariusz; OLKIEWICZ, Marcin. JAKOŚĆ ZABEZPIECZEŃ INFORMACJI DETERMINANTĄ ROZWOJU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 143–162, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/25>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.011.