FUNKCJE I ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

środki masowego przekazu
zarządzanie kryzysowe
bezpieczeństwo medialne
sytuacja kryzysowa mass media
crisis management
media security
crisis situation

Jak cytować

Beskosty, M. (2018). FUNKCJE I ROLA MEDIÓW W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM. Studia Nad Bezpieczeństwem, (3), 187-198. https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.012

Abstrakt

We współczesnym świecie media zmierzają do umacniania swojego wpływu i siły oddziaływania na społeczeństwo w coraz rozleglejszych sferach życia człowieka. W niniejszym artykule podjęto próbę analizy roli mediów w procesie zarządzania kryzysowego, ich funkcji i znaczenia w warunkach wystąpienia stanów nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.
https://doi.org/10.34858/snb.3.2018.012
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.