ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT

  • Małgorzata Beskosty Akademia Pomorska, Słupsk

Abstract

Obecnie możemy zaobserwować dynamiczny rozwój przedsiębiorstw nie tylko ze względu na postępującą globalizację, ale także szeroko rozumiany dostęp do nowoczesnych technologii. Wraz z ciągłym rozpowszechnianiem się sieci informacyjnych i telekomunikacyjnych znacznie obniżył się koszt pozyskania informacji, co ma ogromny wpływ na przyspieszenie procesów gospodarczych. Celem niniejszego artykułu jest analiza informacji jako zasobu, przedstawienie charakterystycznych cech systemu bezpieczeństwa informacji, wyjaśnienie takich pojęć, jak informacja, bezpieczeństwo oraz przedstawienie działań wspomagających ochronę informacji w przedsiębiorstwie.


 


The purpose of this article is to present the question of effective protection of information security management. The article begins with an explanation of the concept what the information is, its attributes and features. Moreover, the paper describes the models of security systems and the security policy in a company. Besides, the author shows what measures should be applied to manage information and what to do to implement security system which is both efficient and permanent.

Published
May 21, 2017
How to Cite
BESKOSTY, Małgorzata. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 2, p. 163–173, may 2017. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/26>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.2.2017.012.