Tsunami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo powszechne
bezpieczeństwo ekologiczne
zagrożenia naturalne
tsunami public safety
ecological safety
natural threats
tsunami

Jak cytować

Urbanek, A. (2017). Tsunami – zagrożenie ekologiczne bezpieczeństwa powszechnego. Studia Nad Bezpieczeństwem, (2), 17–32. https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.002

Abstrakt

Bezpieczeństwo powszechne zaliczane jest obecnie do kluczowych dziedzin bezpieczeństwa narodowego. Jego głównym celem staje się ochrona ludności przed skutkami różnego rodzaju zagrożeń, które mogą się pojawić na terytorium Polski, ale także poza jej granicami. Do tego typu zagrożeń można zaliczyć niewątpliwie fale tsunami, które są najczęściej następstwem trzęsień ziemi czy wybuchów podwodnych wulkanów. Autor w artykule podjął się próby analizy omawianego zjawiska z perspektywy bezpieczeństwa powszechnego.
https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.002
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.