Cybernetyczny wymiar współczesnych zagrożeń
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

cyberataki
cyberzagrożenia
cyberterroryzm
cyberwojna
cyberkonflikt
wojna informacyjna cyber-attacks
cyber threats
cyber-terrorism
cyberwar
cyberconflict
information warfare

Jak cytować

Sadowski, J. (2017). Cybernetyczny wymiar współczesnych zagrożeń. Studia Nad Bezpieczeństwem, (2), 57–76. https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.005

Abstrakt

Rośnie podatność państw na zagrożenia cybernetyczne, w tym typu terrorystycznego. Prezentowane w artykule przykłady z ostatnich lat w Polsce i innych krajach świata wskazują, że tendencja ta będzie się systematycznie zwiększać, bowiem funkcjonowanie nowoczesnych społeczeństw nieodłącznie wiąże się z zapewnieniem stałego i prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb (gromadzeniu i transmisji danych, monitorowaniu, sterowaniu, wspomaganiu zarządzania itp.). Do działań o charakterze agresji czy wręcz terroru cybernetycznego mogą się uciekać władze i służby wrogich państw, koncerny międzynarodowe, przestępcze organizacje o charakterze pozarządowym, nieformalne grupy użytkowników Internetu, a nawet pojedynczy użytkownicy. Celem ataków stają się elementy infrastruktury krytycznej, systemy bankowe, uzbrojenia i kierowania państwem, a nawet końcowi użytkownicy systemów. Ataki te przynoszą straty ekonomiczne liczone już w setkach milionów dolarów rocznie. Przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości cyber-ataki staną się narzędziem szantażu w rękach przestępczości zorganizowanej i mogą stać się zarzewiem cyberkonfliktu a nawet cyberwojny.
https://doi.org/10.34858/snb.2.2017.005
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.