EWOLUCJA ODDZIAŁÓW PREWENCJI ORAZ SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W LATACH 1990–2016

EVOLUTION OF POLISH RIOT POLICE BETWEEN 1990–2016

  • Patryk Pokwicki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstract

Protesty społeczne, imprezy masowe podwyższonego ryzyka, wizyty przedstawicieli obcych państw to wydarzenia wymagające zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym celu utworzono specjalne jednostki Policji, za jakie należy uznać oddziały i samodzielne pododdziały prewencji. Są to jednostki organizacyjne o charakterze pododdziałów zwartych wykonujące zadania związane m.in. z zabezpieczeniem imprez masowych i manifestacji oraz ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego w sytuacjach kryzysowych. W artykule przedstawiono ewolucję tych jednostek w latach 1990–2016, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w strukturze organizacyjnej oraz etatowej.


 


This article is about Polish riot police forces. Under their current name they were created in 1990 and are still functioning today. Their main tasks include securing mass events and public demonstrations, safeguarding public security and order in times of crisis and during visits of foreign representatives. In Poland there are 21 units of this kind, which are located in all voivodeships. In the early years of existence the laws were changed quite often, but over the years an optimal model has developed that works well. The evolution of legal regulations defining the organizational and staff structure of these units is presented in article.

Published
May 23, 2019
How to Cite
POKWICKI, Patryk. EWOLUCJA ODDZIAŁÓW PREWENCJI ORAZ SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI W LATACH 1990–2016. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 133-144, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/38>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.008.