TERRORYZM ISLAMSKI W XXI WIEKU I JEGO NOWE OBLICZE: PAŃSTWO ISLAMSKIE (ISIS, DAESH)

ISLAMIC TERRORISM AND ITS NEW FACE: ISLAMIC STATE (ISIS, DAESH)

  • Paweł Tryk Uniwersytet Gdański w Gdańsku

Abstract

Celem niniejszego artykułu jest próba opisu Państwa Islamskiego (jego genezy, procesu powstawania jego struktur), jak również organizacji z podbitych terenów, które wchodziły w jego skład. Intencją autora było ukazanie tej sytuacji z różnych perspektyw, m.in. geopolitycznej czy politycznej. Terytorium, na którym rozgrywają się te wydarzenia, należy do Iraku i Syrii, znajdują się na nim bogate w węglowodory złoża ropy naftowej. Kolejną poruszoną perspektywą są stosunki ludnościowe na tych terenach, etniczne zróżnicowanie, będące wynikiem procesów historycznych. W dalszej części tego opracowania opisany został przebieg wydarzeń, który doprowadził do powstania Państwa Islamskiego, jego działania zbrojne wobec przeciwników, a następnie sytuacja w Europie po jego powstaniu i reperkusje z nim związane w kontekście licznych zamachów terrorystycznych.


 


This article is to show the reader could the creation of Islamic State, the circumstances that have contributed to it in this intervention of Coalition allied with the United States United Kingdom and also be presented by a cross section of different types of groups, militias all from that region. Revealing their method of fighting alliances, as well as ways of financing. Is its structure the most important commanders of the armed terroristic groups, bombings carried out by its structure in Europe targeting civilians, causing havoc and the desolation in western societies.

Published
May 23, 2019
How to Cite
TRYK, Paweł. TERRORYZM ISLAMSKI W XXI WIEKU I JEGO NOWE OBLICZE: PAŃSTWO ISLAMSKIE (ISIS, DAESH). Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 3, p. 175-186, may 2019. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/41>. Date accessed: 25 jan. 2021. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.3.2018.011.