Szkolenie i wykorzystanie psów służbowych w ochronie polskich granic (1945–1991)
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

pies służbowy
straż graniczna
ochrona granic
tresura psów a duty dog
border guards
border protection
dog training

Jak cytować

Bieniecki, I. (2016). Szkolenie i wykorzystanie psów służbowych w ochronie polskich granic (1945–1991). Studia Nad Bezpieczeństwem, (1), 113–128. https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.005

Abstrakt

W artykule przedstawiono organizację procesu szkolenia, jego kontroli i wykorzystanie psów służbowych w ochronie polskich granic przez Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1945–1991. W opracowaniu omówiono m.in. takie problemy, jak: organizacja ośrodków zajmujących się szkoleniem przewodników i psów służbowych, przebieg procesu szkolenia w ośrodkach, warunki, jakim powinni odpowiadać przewodnicy i psy przeznaczone do służby, oraz efekty uzyskiwane w służbie granicznej.
https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.005
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.