Przeszukanie – środek przymusu procesowego ograniczający konstytucyjnie chronione prawa
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

przeszukanie
konstytucja
prawa człowieka
organ ścigania
prokurator
sąd
nakaz przeszukania
postępowanie przygotowawcze search
constitution
human rights
law enforcement authorities
prosecutor
court
search warrant
criminal investigation

Jak cytować

Kamińska-Nawrot, A. (2016). Przeszukanie – środek przymusu procesowego ograniczający konstytucyjnie chronione prawa. Studia Nad Bezpieczeństwem, (1), 129–146. https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.006

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę przeszukania na tle dawnych kodeksów postępowania karnego oraz obecnie obowiązujących przepisów. Podkreślono, że przeszukanie jako środek przymusu procesowego, który wkracza w konstytucyjnie chronione prawa i wolności obywatela, powinien być stosowany tylko w przypadkach niezbędnych, zawsze zgodnie z obowiązującymi procedurami i uwzględnieniem interesu jednostki, która może być także osobą „niepodejrzaną”. Ponadto w artykule wskazano zagrożenia, jakie niesie za sobą nieprecyzyjne formułowanie przepisów dotyczących przeszukania, i związku z tym konieczność zmian między innymi w zakresie podmiotu uprawnionego do zarządzenia przeszukania, ale także podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia kontroli następczej.
https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.006
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.