Dostęp do broni palnej w celu ochrony osobistej w Polsce
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

broń
broń palna
definicja broni
rodzaje broni
pozwolenie na broń
obrona konieczna
umiejętności strzeleckie
strzelnica
badania psychologiczne weapon
firearm
the definition of weapons
types of weapons
firearms license
right of self-defense
marksmanship
shooting
psychological testing

Jak cytować

Adamczyk, E. (2016). Dostęp do broni palnej w celu ochrony osobistej w Polsce. Studia Nad Bezpieczeństwem, (1), 147–164. https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.007

Abstrakt

Niniejszy artykuł poświęcony jest dostępowi do broni w celu ochrony osobistej w Polsce. Jest to zagadnienie, które budzi wiele kontrowersji i które w obecnych czasach z całą pewnością warto poruszyć. W poniższej pracy omówiono następujące kwestie: definicji broni palnej oraz jej istotnych części, warunków uzyskania pozwolenia na broń, obrony koniecznej oraz posiadania broni w celu ochrony bezpieczeństwa państwa. Podjęta została także problematyka umiejętności strzeleckich osób zainteresowanych bronią, badań psychologicznych i posiadania broni w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Czechach i Niemczech.
https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.007
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.