Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

przestępstwo gospodarcze
oszustwa finansowe
nadużycia finansowe
malwersacje
sprawcy przestępstw economic crime
financial frauds
malpractices
perpetrator/offenders

Jak cytować

Ciszewska, N. (2016). Przestępstwa gospodarcze – istota i rodzaje. Studia Nad Bezpieczeństwem, (1), 165–174. https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.008

Abstrakt

Przestępstwa gospodarcze towarzyszą ludzkości niemal od samego początku, trzeba jednak zaznaczyć, że należą do tych najbardziej wyrafinowanych oraz najtrudniejszych do wykrycia, gdyż najczęściej popełniane są pod przykrywką legalności, tj. prowadzenia rzeczywiście istniejącego przedsiębiorstwa. Ponadto tego typu czyny zabronione występują niemal w każdej sferze rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Dlatego też z czasem pojawiła się potrzeba usystematyzowania powstałych na przestrzeni lat kategorii naukowych oraz siatek pojęciowych. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie istniejących teorii i definicji dotyczących przestępstw gospodarczych oraz ich sprawców.
https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.008
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.