BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POD KONIEC DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU

NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF POLAND AT THE END OF THE SECOND DECADE OF THE 21ST CENTURY

Abstract

Niniejsza publikacja przedstawia syntetyczne spojrzenie na współczesne aspekty bezpieczeństwa narodowego wskazując, że kwestie społeczne i gospodarcze stanowią istotny jego element. Znaczenie nabierają również sprawy militarne. Polska, jako państwo członkowskie UE i NATO, jest beneficjentem pozytywnych przemian politycznych i gospodarczych w Europie. Dlatego też nasze bezpieczeństwo determinowane jest przez szereg zjawisk, jakie zaistniały w XX i na początku XXI wieku. Autor wskazuje współczesne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe (państwa). Jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa powodować mogą czynniki wpływające na zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa na świecie? Analiza zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i bezpieczeństwa narodowego RP wskazuje na konieczność zapewnienia zdolności do odparcia wyzwań, które osiągnęły w ciągu ostatnich lat nowy wymiar.


 


A synthetic look at contemporary aspects of national security, indicating that social and economic issues are gaining importance. Military matters are also important. Poland, as an EU and NATO member state, is a beneficiary of positive political and economic changes in Europe. That is why our security is determined by a number of phenomena that occurred in the 20th and the beginning of the 21st century. The aim of the article is to identify contemporary aspects of international security affecting national security (states). What factors influence changes in the perception of security in the world, and its connections with national security. The article presents the implications of understanding security resulting from changes taking place in the global security environment. National security remains the domain of a given entity individually, due to its vagueness and prolonging the policy of a given state.

Published
Jun 25, 2020
How to Cite
KRZYKOWSKI, Piotr. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POD KONIEC DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 47–61, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/48>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.004.