Stowarzyszenie Braci Muzułmanów – od ideologii do terroryzmu
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

Al-Kaida
dżihad
Egipt
Bractwo Muzułmańskie
Hassan al-Banna
państwo islamskie
Muhammad Mursi
Sajjid Kutb
szariat Al-Qaida
jihad
Egypt
Muslim Brotherhood
Hassan al-Banna
Islamic state
Mohammed Morsi
Sayyid Qutb
sharia

Jak cytować

Brylew, M. (2016). Stowarzyszenie Braci Muzułmanów – od ideologii do terroryzmu. Studia Nad Bezpieczeństwem, (1), 175–188. https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.009

Abstrakt

W dniu 28 stycznia 2011 r. mieszkańcy Kairu stanowczo sprzeciwili się dotychczasowej polityce rządu i zażądali ustąpienia sprawującego autokratyczną władzę prezydenta Hosniego Mubaraka. Do organizacji i partii politycznych, które rozpoczęły rywalizację o przejęcie władzy w kraju, przyłączyło się zdelegalizowane Stowarzyszenie Braci Muzułmanów – najstarsza islamska organizacja, której ideologów uważa się za współtwórców współczesnego terroryzmu, motywowanego dżihadem. Po zwycięstwie w demokratycznych wyborach reprezentujące Bractwo Muzułmańskie siły polityczne podjęły nieudaną próbę islamizacji kraju i zawłaszczenia władzy. Działalność Bractwa została zakazana, a jej liderzy i działacze aresztowani. W związku z trwającą dyskusją dotyczącą wpisania Bractwa Muzułmańskiego na listę zagranicznych organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu USA przez administrację Donalda Trumpa warto przypomnieć historię oraz wpływ organizacji i jej głównych ideologów na rozwój islamskiego fundamentalizmu.
https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.009
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.