Emigracja a bezpieczeństwo (wybrane przykłady i aspekty)
PDF
HTML
TIF

Słowa kluczowe

migracja
bezpieczeństwo
emigranci
bezpieczeństwo wewnętrzne migration
security
migrants
internal security

Jak cytować

Szkurłat, I. (2016). Emigracja a bezpieczeństwo (wybrane przykłady i aspekty). Studia Nad Bezpieczeństwem, (1), 189–200. https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.010

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem migracji i jej wpływu na bezpieczeństwo. Skoncentrowano się na problemie emigracji polskiej na terenie Wielkiej Brytanii i konsekwencji, jakie ze sobą współcześnie niesie opisywane zjawisko.
https://doi.org/10.34858/snb.1.2016.010
PDF
HTML
TIF
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.