CYBERWOJNA – ZAGROŻENIE ASYMETRYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI BEZPIECZEŃSTWA

CYBERWAR – ASYMMETRIC THREAT OF CONTEMPORARY SPACE OF SECURITY

  • Andrzej Urbanek Akademia Pomorska, Słupsk

Abstract

W związku z postępującą rewolucją informatyczną zmienia się oblicze współczesnych konfliktów. Ich areną staje się cyberprzestrzeń, do której dostęp mają różni aktorzy: siły zbrojne, organizacje przestępcze i terrorystyczne czy hakerzy. W artykule autor zajął się analizą cyberwojny jako konfliktu o asymetrycznym charakterze. Wyjaśnił w nim istotę asymetryczności współczesnych zagrożeń, dokonał analizy terminu „cyberprzestrzeń”, a także omówił pojęcie i charakterystyczne cechy wojny cybernetycznej.


 


In connection with the progressive revolution that is changing the face of contemporary conflicts. This arena is becoming cyberspace, which is accessible to different actors: armed forces, criminal and terrorist organizations and hackers. In the article, the author deals with the analysis of cyberwar as an asymmetric conflict. He explains the essence of today’s asymmetric threats, analyzes the concept of cyberspace and also explains the concept and characteristics of cyberwar.

Published
Oct 31, 2016
How to Cite
URBANEK, Andrzej. CYBERWOJNA – ZAGROŻENIE ASYMETRYCZNE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI BEZPIECZEŃSTWA. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 1, p. 5–32, oct. 2016. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/5>. Date accessed: 05 dec. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/snb.1.2016.001.