BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POD KONIEC DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU
PDF
TIF
HTML

Jak cytować

Krzykowski, P. . (2019). BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POD KONIEC DRUGIEJ DEKADY XXI WIEKU. Studia Nad Bezpieczeństwem, (4), 47–61. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.004

Abstrakt

Niniejsza publikacja przedstawia syntetyczne spojrzenie na współczesne aspekty bezpieczeństwa narodowego wskazując, że kwestie społeczne i gospodarcze stanowią istotny jego element. Znaczenie nabierają również sprawy militarne. Polska, jako państwo członkowskie UE i NATO, jest beneficjentem pozytywnych przemian politycznych i gospodarczych w Europie. Dlatego też nasze bezpieczeństwo determinowane jest przez szereg zjawisk, jakie zaistniały w XX i na początku XXI wieku. Autor wskazuje współczesne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego mające wpływ na bezpieczeństwo narodowe (państwa). Jakie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa powodować mogą czynniki wpływające na zmiany w postrzeganiu bezpieczeństwa na świecie? Analiza zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i bezpieczeństwa narodowego RP wskazuje na konieczność zapewnienia zdolności do odparcia wyzwań, które osiągnęły w ciągu ostatnich lat nowy wymiar.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.004
PDF
TIF
HTML
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2020 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.