JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU

VESSELS BORDER PROTECTION TROOPS AND THEIR USE FOR THE SECURITY OF THE POLISH PEOPLE’S REPUBLIC SEA BORDER IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

Abstract

W artykule zaprezentowano powstanie, rozwój organizacyjny i charakterystykę jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza wykorzystywanych w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1945–1991. Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak rozwój służby morskiej tej formacji, rozmieszczenie i charakterystykę posiadanych jednostek pływających, ich wykorzystanie w służbie granicznej, a także plany dalszej rozbudowy.


 


The article presents the creation and organisational development of Border Protection Troops used in the protection of the Polish sea border in the years 1945–1991. Discussed, among others things, is the organisational development of the naval service and its formation, the distribution and characteristics of vessels in commission, as well as their use in the border service and plans for further expansion.

Published
Jun 25, 2020
How to Cite
BIENIECKI, Ireneusz. JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE WOJSK OCHRONY POGRANICZA I ICH WYKORZYSTANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA GRANICY MORSKIEJ PRL W DRUGIEJ POŁOWIE XX WIEKU. Studia nad Bezpieczeństwem, [S.l.], n. 4, p. 77–93, june 2020. ISSN 2543-7321. Available at: <https://zeszyty-bn.apsl.edu.pl/index.php/snb/article/view/50>. Date accessed: 29 nov. 2020. doi: http://dx.doi.org/10.34858/SNB.1.2019.006.