WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – OKSYMORON KULTUROWY INSTRUMENTARIUM WOLNOŚCI
PDF
TIF
HTML

Słowa kluczowe

virtual reality
cyberspace
digital revolution
digital freedom wirtualna rzeczywistość
cyberprzestrzeń
cyfrowa rewolucja
wolność cyfrowa

Jak cytować

Grubicka, J. (2020). WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – OKSYMORON KULTUROWY INSTRUMENTARIUM WOLNOŚCI. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 5-22. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.001

Abstrakt

W przedstawionym artykule podejmuję się interpretacji pojęcia wolności i jej aspektów, które w praktyce wyrażane są przez wolność słowa w Internecie. Na podstawie aktualnie obserwowanych zjawisk i bieżących wydarzeń wskazane zostały zagrożenia wynikające z powszechnej dostępności do publikacji opinii w sieci. W podanych przykładach zaprezentowano zarówno praktykę dokonywanych regulacji, jak i manipulacji w tym zakresie. Przedstawiony artykuł nie aspiruje do całościowej eksplikacji wpływu nowych technologii na funkcjonowanie społeczeństw w wymiarze holistycznym, stanowi raczej próbę egzegezy jednego z jej obszarów – dotyczącą ewoluowania interakcji międzyludzkich pod wypływem nowych technologii. Niniejsza praca próbuje udzielić odpowiedź na pytanie, czy możliwe je sformułowanie się i funkcjonowanie społeczności wirtualnych, analogicznych do społeczności w świecie rzeczywistym? Czy zatem Internet powinien być przestrzenią nieograniczonej niczym wolności? Autorka konfrontuje ze sobą różnorodne aspekty zagrożeń wolności w Internecie, by uzyskany obszar był kompleksowy i obiektywny, daleki od jednostronności i schematycznych uproszczeń. Internet jest bowiem z założenia egalitarnym narzędziem komunikacji, przestrzenią swobodnego tworzenia i przepływu treści, dla których ograniczeniem jest tylko technologia oraz ludzka wyobraźnia, której granic wyznaczyć nie sposób. Wolność zatem zdaje się być nie tylko immanentną, ale wręcz konstytutywną cechą tej wirtualnej przestrzeni, w której funkcjonuje Internet. Przedmiotowy artykuł wskazuje na potrzebę konsolidacji wysiłków ekspertów w wielu zakresach: bezpieczeństwa, psychologii, prawa nad swobodą wolności społeczeństwa w przestrzeni bezpieczeństwa.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.001
PDF
TIF
HTML

Bibliografia

Benkler Y., Bogactwo sieci, Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Warszawa 2008.

Grubicka J., Motyka R., Człowiek jako ważne ogniwo zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego jednostce administracyjnej. Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, cz. II, Gdynia 2011.

Grubicka J., Konwergencja technologiczna a system bezpieczeństwa informacji, [w:] Nowoczesne technologie na rzecz bezpieczeństwa. Zagadnienia dual-use, W. Filipkowski (red.), Gdynia 2015.

Grubicka J., Social are of the internet in the context of values and personal sofety threats in cyberspace, International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies 2020, nr 7(1), Warszawa.

Grubicka J., Restricting freedom on the internet in a public security space, East Journal of security studies No 2, Słupsk–Harkov 2017.

Grubicka J., Zbroszczyk D., Cyberaptologie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, [w:] „Doctrina” Studia społeczno-polityczne 2019, nr 16, Siedlce 2019.

Burszta W.J., Internetowa Polis w trzech krótkich odsłonach, [w:] Ekran, Mit, Rzeczywistość, W.J. Burszta, Warszawa 2003.

Kirwil L., Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids online przeprowadzonych wśród dzieci 9–16 i ich rodziców, Warszawa 2011.

Kulesza J., Ius internet. Między prawem a etyką, Warszawa 2012.

Makaruk K., Wójcik S., EU NET ADB, Badanie nadużywania internetu przez młodzież w Polsce, Warszawa 2012.

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Impuls, Kraków 2012.

Podgórski M., Wirtualne społeczności i ich mieszkańcy. Próba etnografii, [w:] Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, J. Kurczewski (red.), Warszawa 2006.

Szpunar M., Internet a wolność (od) wypowiedzi, [w:] Media – między władzą a społeczeństwem, Rzeszów 2007.

Szpunar M., Granice wolności słowa w Internecie, [w:] Nowe media komunikacja wizualna, P. Francuz, S. Jędrzejewski (red.), Lublin 2010.

Szpunar M., Przestrzeń Internetu – nowy wymiar przestrzeni społecznej, [w:] Od robotnika do internauty. W kierunku społeczeństwa informacyjnego, A. Siwik, L. Haber (red.), Kraków 2008.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.