MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM
PDF
TIF
HTML

Słowa kluczowe

financial result risk
management accounting tools
profit multiplier ryzyko wyniku finansowego
narzędzia rachunkowości zarządczej
mnożniki zysku

Jak cytować

Kulikowska, A. (2020). MNOŻNIKI ZYSKU JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WYNIKIEM FINANSOWYM. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 75–89. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.005

Abstrakt

Artykuł przedstawia narzędzie rachunkowości zarządczej, służące zarządzaniu podstawowym ryzykiem działalności gospodarczej, tj. ryzykiem wyniku finansowego. Decyzje menedżerskie, mające pozwalać na uzyskanie założonych celów, obarczone są niepewnością rezultatów. Rachunkowość zarządcza, która łączy funkcje zarządzania z funkcjami rezultatów, pozwala zarządzać ryzykiem działalności gospodarczej. Mnożniki zysku, jako jedno z jej narzędzi, badają wrażliwość wyniku finansowego na zmiany wartości jego komponentów. Pozwalają zarządzać, głównie na poziomie taktycznym, przychodami i kosztami w warunkach niepewności otoczenia, niwelując negatywne jej skutki wpływu na efektywność.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.005
PDF
TIF
HTML

Bibliografia

Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Warszawa 1998.

Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetsche H., Rachunkowość zarządcza, Warszawa 2001.

Kotapski R., Kowalak R., Lew G., Rachunkowość zarządcza, Wrocław 2008.

Lew G., Maruszewska E.W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza. Od teorii do praktyki, Warszawa 2019.

Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, Warszawa 2001.

Nowak E., Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, Warszawa 2018.

Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Warszawa 2007.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, Toruń 2003.

Strategiczna rachunkowość zarządcza, Nowak E. (red.), Warszawa 2008.

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane na koniec 3 kwartału 2019 r. Indykpol S.A. https://www.indykpol.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe/ [dostęp: 01.06.2020].

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane na koniec 3 kwartału 2019 r. Kruszwica S.A. https://ztkruszwica.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty-gieldowe /raporty-kwartalne/2019 [dostęp: 01.06. 2020].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.