BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA
PDF (English)
TIF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

public administration
national security
major crises
production difficulties
unemployment administracja publiczna
bezpieczeństwo narodowe
wielki kryzys
zatrudnienie produkcyjne
bezrobocie

Jak cytować

SEROHINA, N. (2020). BEZROBOCIE JAKO PRAWDZIWE ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO USA W LATACH WIELKIEJ DEPRESJI: RETROSPEKTYWA HISTORYCZNA. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 147–165. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.010

Abstrakt

Oparta na metodologii administracji publicznej analiza wsteczna stanu bezpieczeństwa narodowego USA w okresie Wielkiego Kryzysu rozważana jest w kontekście zapewnienia stabilności instytucjonalnej na tle nowych wyzwań i zagrożeń geopolitycznych. Udowodniono teoretyczne i praktyczne znaczenie wyników badań aspektów historycznych zatrudnienia, bezrobocia w okresie Wielkiego Kryzysu, na które istnieje zapotrzebowanie w obecnych realiach bezpieczeństwa narodowego i wzrostu gwarancje społecznych. Celem artykułu jest próba przedstawienia wpływu bezrobocia na bezpieczeństwo narodowe USA pod względem wzrostu gospodarczego i zabezpieczenia społecznego w okresie Wielkiego Kryzysu. Twierdzi się, że jako całość skutki Wielkiego Kryzysu stanowiły poważne wyzwania i realne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, integralności terytorialnej i suwerenności państwowej Stanów Zjednoczonych. Należy zauważyć, że bezprecedensowy poziom bezrobocia doprowadził do masowego zubożenia Amerykanów.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.010
PDF (English)
TIF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Change and Continuity in Twentieth Century America: The 1920’s / Ed. by J. Braeman,R.H. Bremner, D. Brody. – Modern America. – No. 2. – USA: N.Y.; The Ohio State University Press, 1969.

Economic encyclopedic dictionary: in 2 volumes / S.V. Mocherny, Ya.S. Larina, OA Ustenko, SI Yuri Ed. SV Mocherny. - Vol. 2. - Lviv: Svit Publishing House, 2006.

Encyclopedia of public administration: in 8 volumes / Vol. 3: History of public administration / scientific-ed. Board: A.M. Mikhnenko (co-chairman), MM Bilinska (co-chairman) and others. - К.: НАДУ, 2011.

Encyclopedia of the Great Depression / in 2 vol. – Vol. 1. – A-K. // [Ed. Robert S. McElvaine]. – USA: New York: Macmillan Reference, 2004. Encyclopedia of governance: in 2 volumes / [Mark Bevir (Ed.) et al.].

Encyclopedia of the Great Depression / in 2 Vol. // [Ed. by Robert S. McElvaine. – USA: New York: Macmillan Reference, 2004.

Fersman Nataliia G., Novak-Kalyayeva Larysa, Zemlinskaya Tatyana Ye., Improvement of Public Administration Based On Human Rights: Theoretical Approaches and Practical Implementation Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 – Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. (WoS).

Galbraith J.K. The Great Crash, 1929 / John Kenneth Galbraith: – USA : N.Y.; Mariner Books, 2009.

Goldberg R.A., America in the Twenties / Ronald Allen Goldberg. – USA: N.Y: Syracuse University Press, 2003.

History of the USA: in 4 volumes / Ch. ed. G.N. Севостянов. – M .: Nauka, 1983-1987. – Vol. 3: 1918–1945. / ed. I.V. Galkina [et al.].

Kalyayev А., Efimov G., Motornyy V., Dzianyy R. andAkimova L. (2019), Global security governance: conceptual approaches and practical imperatives’ Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 2019. (WoS).

Kennedy D.M., Freedom from Fear: the American People in Depression and War, 1929-1945 / David M.Kennedy. – USA: New York; Oxford: Oxford University Press, 2001.

Margo R.A., Employment and Unemployment in the 1930s / Robert A. Margo // The Journal of Economic Perspectives. – 1993. – Vol. 7. – No. 2 (Spring).

Multiculturalism as an Alternative to the Development of Western Democracy and the Problems of Global Governance /Svitlana AndreyevA, Daria Bienkowska, Orest Krasivski, Iryna Kolosovska and Nataliia Seryogina // 34 International Business Information Management Association Conference (IBIMA).

Novak-Kalyayeva L., Kuczabski A., Yasnyska N., Andreyeva S., Shapovalova I., Changing the paradigm of public governance in the context of the challenges of sustainable development, Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 – Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth 2018. (WoS).

Sobel R., The Great Bull Market: Wall Street in the 1920s / RobertSobel. – USA: N.Y.: Norton, 1968.

Zlupko L.A., Employment in the conditions of formation of innovative economy of Ukraine: author’s ref. dis. Cand. econ. наук: спец. 08.00.01 / Л.А. Zlupko; Lviv. nat. Univ. I. Franko. – L., 2010.

Justified in his course: Electronic Resource // the Washington Times: website. – 2017. – Oct. 9. – Acces Mode: https://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/9/herbert-hoovers-bonus-army-decable.

Nureev R.M., American experience of coming out of the Great Depression: history lessons for the present / R.M. Nureyev // The world of the new economy. - 2013. - № 2. - Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskiy-opyt-vyhoda-iz-velikoy-depressii-uroki-istorii-dlya-sovremennosti.

Sogrin V.V., The economic crisis of 1929–1933. in the USA and modernity / VV Sogrin // Vestnik MGIMO. – 2009. - № 3–4. - Access mode: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-krizis-1929-1933-gg-v-ssha-i-sovremennost.

The Administration of EU’s Good Practices in the Light of Human Rights /Daria Bieńkowska, Agnieszka Lipska-Sondecka, Nataliia Seryogina and Oleksandra Voityk // 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain :https://ibima.org/accepted-paper/the-administration-of-eus-good-practices-in-the-light-of-human-rights/.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.