EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE
PDF (English)
TIF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

international security
collective defence
NATO
EU
European security strategy
cooperation bezpieczeństwo międzynarodowe
obrona zbiorowa
NATO
UE
Europejska Strategia Bezpieczeństwa
współpraca

Jak cytować

Kalyayev, A. (2020). EUROPEJSKIE REALIA OBRONY ZBIOROWEJ: KWESTIE STOSUNKÓW NATO I UE. Studia Nad Bezpieczeństwem, (5), 197–210. https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.013

Abstrakt

Biorąc pod uwagę nowe wyzwania i zagrożenia geopolityczne, UE szuka sposobów, aby im przeciwdziałać, reformując swoje struktury bezpieczeństwa i obrony. Ważnym aspektem jest budowa wspólnej polityki UE i NATO. Europejska Strategia Bezpieczeństwa była ważnym krokiem na drodze do znaczącej zbieżności stanowisk NATO i UE. Udowodniono, że skuteczna współpraca między NATO i UE jest kluczem do wypracowania zintegrowanego podejścia do zarządzania kryzysowego i operacji, które wymagają efektywnego wykorzystania zarówno środków wojskowych, jak i cywilnych. Proponuje się, aby Ukraina w najbliższym czasie zgodziła się na propozycję NATO i przyjęła format „partnerstwa stowarzyszonego”,tj. kontynuowała kurs ewentualnego zbliżenia z NATO bez formalnego przystąpienia. Rozwój autonomicznych europejskich struktur obronnych otwiera przed Ukrainą możliwość dalszego pogłębiania współpracy z UE i równoległego wzmacniania zdolności obronnych.

https://doi.org/10.34858/SNB.1.2020.013
PDF (English)
TIF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Giovanni Grevi, Damien Helly and Daniel Keohane. Paris, The European Union for Security Studies.

Hlobalna stratehiia iz zovnishnoi ta bezpekovoi polityky “Spilne bachennia, spilni dii: sylnisha Yevropa” YeS. (2016). https://europa.eu/globalstrategy/en/european- securitystrategy-secure-europe-better-world.

Kalyayev A.O., Shapoval O.M. (2020), Instytutsionalni problemy bezpeky ta oborony YeS u konteksti rozshyrennia sprivrobitnytstva z Ukrainoiu. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zb.nauk.prats LRIDU NADU. Lviv. № 3(64). [in Ukrainian].

Kalyayev A.O. (2020), Oboronozdatnist krain YeS v konteksti suchasnykh problem systemy kolektyvnoi bezpeky. Rozvytok publichnoho upravlinnia v Ukraini: materialy nauk.rakt. konferentsii LRIDU NADU. Lviv. [in Ukrainian].

Mandragelya V. (2011), European system of collective security: institutional problems. Political Management. [in Ukrainian].

Pashynskyi V. (2019), Dosvid publichnoho upravlinnia oboronoiu u providnykh krainakh NATO. Natsionalnyi yurydychnyi zhurnal: teoriia i praktyka. № 1. [in Ukrainian].

Shei D. (2019), Alians pereoriientovuie uvahu na svoiu osnovnu misiiu kolektyvnoi oborony. NATO Reviu 30.09.2019. [in Ukrainian].

Walt S. (2005), Taming American Power: The Global Response to US Primacy. New York.: Norton.

Witney N. (2008), Re-energising Europe’s Security and Defence Policy. London: European Council on Foreign Relations.

Aleksandrov S.O., Rozvytok spilnoi zovnishnoi ta bezpekovoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu. Perspektyvy dlia Ukrainy // analitychna dopovid, http://old2.niss.gov.ua/ content/articles/files/Aleksandrov-91492.pdf.

NATO’s official website November 10, 2010. URL: http://www.nato.int/docu /basictxt/b061129e.htm.

Permanent Structured Cooperation (PESCO) – factsheet. URL: https://eeas.europa. eu/headquarters/headquarters-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation- pesco-factsheet_en.

Poliakov L.A., Ukraina i kryza yevropeiskoi bezpeky: otsinky i perspektyv. Nova Ukraina. Instytut stratehichnykh doslidzhen. URL: http://newukraineinstitute.org/blog/211 [in Ukrainian].

Stratehiia natsionalnoi bezpeky: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 travnia 2015 roku № 287/2015. URL: https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070. [in Ukrainian].

The 2016 “Winter Package” on European Security and Defence: Constitutional, Legal and Institutional Implications. Manuscript completed on 16 December 2016 © European Union, 2016 This document is available on the internet at: http://www. europarl. europa. eu/supporting-analyses EU Energy Policy: Engaging with Partners beyond Our Borders, Eur-Lex. (no year, n. d. ). URL: http://eurlex. europa. eu/legal-ntent/EN/TXT/?qid=1408370068358.

Trush O.O., Nikipielova Ye.M. (2016), Istoryko-pravovi zasady yevropeiskoi polityky bezpeky y oborony. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia. Vyp. 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_3_7.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.