INFORMACJA GIS W ETAPACH ZDARZENIA KRYZYSOWEGO W STREFIE PRZYBRZEŻNEJ MIEJSCOWOŚCI ROWY, USTKA I DARŁOWO
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

GIS information
crisis event
security informacja GIS
zdarzenie kryzysowe
bezpieczeństwo

Jak cytować

ROGOWSKI, K. (2021). INFORMACJA GIS W ETAPACH ZDARZENIA KRYZYSOWEGO W STREFIE PRZYBRZEŻNEJ MIEJSCOWOŚCI ROWY, USTKA I DARŁOWO. Studia Nad Bezpieczeństwem, (6), 29–38. https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.003

Abstrakt

Artykuł stanowi prezentację niekorzystnych zjawisk, jakie mogą wystąpić podczas burzy w związku z zauważalnymi zmianami klimatu. W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost poziomu wód morskich, dlatego należy sporządzać prognozy i analizy dla obszaru przybrzeżnego. Nacisk położono na przedstawienie metod prognozowania i łagodzenia skutków. Opisano możliwość korzystania z systemu informacji geograficznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ekstremalnych zjawisk pogodowych – sztormów – na obszarach przybrzeżnych Rowów, Ustki i Darłowa.

https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.003
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Molek W., Stec K., Marciniak R., Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Pozamilitarne Aspekty Bezpieczeństwa, t. IV, Wrocław 2011.

Włodarczyk K., Oprogramowanie wspomagające zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF [access: 04.12.2020]. https://tvn24.pl/tvnmeteo/informacje-pogoda/polska,28/sztorm-rozprul-morski-brzeg,18372,1,1.html?p=meteo, [access: 04.12.2020].

https://earthobservatory.nasa.gov/features/GlobalWarming/page6.php, [access: 04.12.2020].

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.