CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

public safety
security of society
provision of security
cross-border security
crime
civilization
globalism bezpieczeństwo publiczne
bezpieczeństwo społeczeństwa
zapewnienie bezpieczeństwa
bezpieczeństwo transgraniczne
przestępczość
cywilizacja
globalizm

Jak cytować

DZHAHUPOV, H. (2021). CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO TRANSGRANICZNE. Studia Nad Bezpieczeństwem, (6), 87–94. https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.007

Abstrakt

W artykule autor analizuje problematykę bezpieczeństwa w ogóle, bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa społeczeństwa oraz innych rodzajów bezpieczeństwa. Wprowadzane są aspekty rozumienia idei zapewnienia bezpieczeństwa zarówno wewnątrz państwa, jak i wokół niego wraz z tworzeniem bezpieczeństwa transgranicznego. Zwrócono uwagę na wyzwania współczesności, biorąc pod uwagę doświadczenia historyczne. Autor przeanalizował obecność dużej liczby czynników wpływających na rozwój państwa, jego wewnętrzną strukturę, rozwój społeczeństwa, gospodarkę, poziom przestępczości, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo transgraniczne, a tym samym na poziom życia różnych osób – grupy i jednostki.

https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.007
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Bezpeka suspilʹstva u rehioni Rumuniya–Ukrayina–Respublika Moldova: trystoronniy pidkhid, Prohrama Skhid-Skhid: «Partnerstvo bez kordoniv», Bukharest–Kyshyneu–Kyyiv: B.v., 2008.

Bezzubov D.O., Suspilʹna bezpeka (orhanizatsiyno-pravovi zasady zabezpechennya): monohrafiya, K. : «MP Lesya» 2013.

Cherchillʹ U., Vtoraya mirovaya voyna, (V 3-kh knigakh), Kn. 1, T. I–II, Sokr. Per. s angl. M.: Voyenizdat 1991, Tretyak V.V. Ekonomichnabezpeka: sutnistʹ ta umovyformuvannya, V.V. Tretyak, Ekonomika i derzhava 2010, № 1.

Dzhahupov H.V., Pytannya bezpeky osobystosti pry zabezpechenni hromadsʹkoyi bezpeky / H.V. Dzhahupov, Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu, Seriya «Pravo» 2015, № 35-2, T. 2.

Halʹchynsʹkyy A., Hlobalʹni transformatsiyi: kontseptualʹni alʹternatyvy, Metodolohichni aspekty: Nauk. vyd., K.: Lybidʹ 2006.

Informatsiyni tekhnolohiyi u pravookhoronniy diyalʹnosti, Chastyna 1: Vysokotekhnolohichni trendy u pravookhoronniy sferi zarubizhnykh krayin: navch. posib., MVS Ukrayiny, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; za zah. red. kand. tekhn. nauk, dots. V. M. Konstytutsiya Ukrayiny, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny 1996, № 30, St. 141.

Lipkan V.A., Natsionalʹna bezpeka i natsionalʹni interesy Ukrvyiny, Lipkan V.A., K.: KNT, 2006, (Seriya «Natsionalʹna i mizhnarodna bezpeka»).

Melʹnyk V., Bezpeka osoby v systemi zahalʹnoyi bezpeky, Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya: Politolohiya, Sotsiolohiya, Filosofiya, Vypusk 11, 2009.

Pro Natsionalʹnu politsiyu : zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 № 580-VIII, Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrayiny», Verkhovna Rada Ukrayiny, http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/580-19, [data zvernennya: 20.02.2018].

Profesiynyy ryzyk v diyalʹnosti pratsivnykiv podatkovoyi militsiyi: navch. posib., [O.A. Dolhyy, M.T. Zadoyanyy, V.P. Kroshko ta in.]; pid red. O.O. Spyrydonova, K.: Atika-N 2002. Prykhodʹko I.I., Psykholohichna bezpeka personalu ekstremalʹnykh vydiv diyalʹnosti: kontseptsiya, transformatsiyna modelʹ,metodolohiya doslidzhennya, Aktualʹni problemy sotsiolohiyi, psykholohiyi, pedahohiky 2015, № 4.

Shvab K., Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya: M.: Izdatelʹstvo «E», 2016.

Zhalilo Y.A., Stratehiya zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny. Prioritety ta problemy implementatsiyi, Zhalilo YA, Stratehiya natsionalʹnoyi bezpeky Ukrvyiny v konteksti dosvidu svitovoyi spilʹnoty, K.: Satsanha 2001.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.