KONFRONTACJA INFORMACYJNA I PSYCHOLOGICZNA W WOJNIE HYBRYDOWEJ
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

information war
psychological war
information-psychological confrontation
information-psychological influence wojna informacyjna
wojna psychologiczna
konfrontacja informacyjno-psychologiczna
oddziaływanie informacyjno-psychologiczne

Jak cytować

KOVAL, S. (2021). KONFRONTACJA INFORMACYJNA I PSYCHOLOGICZNA W WOJNIE HYBRYDOWEJ. Studia Nad Bezpieczeństwem, (6), 105–113. https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.009

Abstrakt

Analiza rozwoju sytuacji wokół Ukrainy daje wszelkie powody, by twierdzić, że dziś Ukraina ma do czynienia z taką formą operacji militarnych, jak wojna hybrydowa. Cechą charakterystyczną wojny hybrydowej jest to, że podstawą jej prowadzenia są elementy informacyjne, psychologiczne, ekonomiczne i militarne. Artykuł poświęcony jest wnikliwej analizie informacyjnego i psychologicznego komponentu współczesnych wojen hybrydowych. Treść komponentu informacyjno-psychologicznego ujawnia się poprzez takie pojęcia, jak„wojna informacyjna”, „wojna psychologiczna”, „konfrontacja informacyjno-psychologiczna” i „wpływ”.

https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.009
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Cherginets N.I., State policy in the field of information security: state and development prospects. “National security: management and information technology support”, Minsk 2000.

Dubina A.M., Information-psychological wars and their influence on mass consciousness, Kiev: NTUU “KPI” 2011.

Grinyaev S.N., Intellectual counteraction to information weapons. Moscow: Sinteg 1999.

Information and psychological counteraction in the National Guard of Ukraine (psychological aspect): monograph / I.V. Vorobyova, Ya. V. Matsegora, I.I. Prikhodko et al. Kh.: Nat. acad. NG Ukraine 2016.

Karayan A.G., Information and psychological confrontation in modern war, Moscow: Military University 1997.

Klimenko V., Moral and psychological aspects of modern information wars, Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv 2007.

Komov S.A., On the methodology for assessing the effectiveness of information warfare, “Military thought” 1997, No. 5.

Kovalev G., Information and psychological confrontation as a component of hybrid war. Modern war: the humanitarian aspect: materials of the scientific-practical conference of the KhNU PS im. I. Kozhedub, May 31 – June 1, 2018 Kharkiv: KhNU PS im. I. Kozhedub 2018.

Krutskikh A.V., Information security challenges at the turn of the XXI century, “International life” 1999, No. 2.

Lisichkin V.A., Shelepin L.A., The third world (information and psychological) war, M.: Institute of Social and Political Research ASN 1999.

Manoilo A.V., State information policy in special conditions: monograph, Moscow: MEPhI, 2003.

Markova M.V., Information and psychological war: medical and psychological consequences and strategies of counteraction, “Problems of continuing medical education and science” 2016. No. 4.

Maruta N.A., Markova M.V., Information-psychological warfare as a new challenge of our time: the state of the problem and the direction of its overcoming, “Ukrainian Bulletin of Psychoneurology” 2015, Vol. 23, Issue 3 (84).

Petrik V., Zharkov Y., Dziuba M., Personal dangers in the information space, “Legal Journal” 2007, No. 2.

Pocheptsov G.G., Information and psychological warfare. Moscow: Sinteg 2000. Pocheptsov G.G., Information war, M .: Refl-book, M.: Vakler 2000.

Rodionov M.A., On the question of the forms of the intsormation struggle, “Military thought” 1998, No. 2.

Shevchenko A., Information and psychological operations: conceptual approaches of NATO and the leading countries of the world, “Social Psychology” 2004. No. 2.

Yagupov V., Military psychology: textbook, M .: Tandem 2004.

Yudin A.K., Bogush V.M., Information security of the state: a tutorial, Kharkov: Consum 2005. Zharkov Ya., Onischuk M., Information-psychological confrontation in the modern world: problem-historical analysis, “Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv” 2007, 16–17.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.