MIĘDZYNARODOWY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DLA NIELETNICH
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Słowa kluczowe

international standards
interrogation of a juvenile
criminal offence
European Union
national legislation standardy międzynarodowe
przesłuchanie młodocianego
przestępstwo karne
Unia Europejska
ustawodawstwo krajowe

Jak cytować

ZAVORINA, O. (2021). MIĘDZYNARODOWY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI DLA NIELETNICH. Studia Nad Bezpieczeństwem, (6), 115–123. https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.010

Abstrakt

Artykuł prawnie analizuje międzynarodowe standardy przesłuchiwania nieletnich podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Przeanalizowano porządek proceduralny i cechy taktyczne przesłuchania nieletniego, które są określone w prawie międzynarodowym. Autorka określa kryteria, szczegółowe zasady przesłuchania, a także wymagania dotyczące takiego postępowania procesowego. Niezbędna jest dalsza poprawa ustawodawstwa krajowego zgodnie z międzynarodowymi standardami w dziedzinie postępowania karnego wspierającego postępowanie przygotowawcze.

https://doi.org/10.34858/SNB.6.2021.010
PDF (English)
TIFF (English)
HTML (English)

Bibliografia

Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Jugendgerichtsgesetz 1988, Fassung vom 29.11.2020. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnorme n&Gesetzesnummer=10002825 (in German).

Convention on the Rights of the Child of 20 November 1989 (as amended by UN General Assembly resolution 50/155 of 21 December 1995), Database “Legislation of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse of 25 October 2007, Database “Legislation of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text6-200, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

Guidelines on justice in matters related to the participation of child victims and witnesses of crime. International document adopted by the United Nations on July 22, 2005, Database “Legislation of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_e54#Text, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

International Covenant on Civil and Political Rights. Database “Legislation of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Database “Legislation of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042#Text, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

Metodichni rekomendacii shodo opituvannia ditei, sho staly svidkamy ta/abo gertvamy nasilstva, a takog vchinily nasilstvo, Metod.posib./ Avtory-uporyad.: D. Puras, O. Kalashnik, O. Kochemirovska, T. Cjuman, T. Cjuman (red.), Kyiv 2015, http://elibrary.kubg.edu.ua/ id/eprint/10717/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0% BD%D0%BD%D1%8F-%D0%A0%D0%84.pdf, [access: 22.01.2022] (in Ukrainian).

Pavluik N.V., Vikovo-psihologichni osoblivosty nepovnolitnih ta mozlivosti ih zastosuvannia pid chas dopitu, Problemy zakonnosty, Vup. 68. Kharkiv, Nationalna uridichna academia Ukraini im. Yaroslava Mudrogo 2004, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights, Database “Legislation of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine, https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/995_086#Text, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

Police Questioning of Juveniles (Minors) in California Criminal Cases, https://www.shouselaw. com/ca/juvenile/interrogation-of-minors/ Nele M. Hingmann «Examining an adaptation of the Strategic Use of Evidence approach when interviewing suspects» 2019, http://essay. utwente.nl/78972/1/Hingmann_BA_BMS.pdf, [access: 22.01.2022] (in English).

Strategic Use of Evidence (SUE) Leading Into The CVSA Interview, https://www.cvsa1.com/ interviewing-and-interrogation/strategic-use-of-evidence-sue-leading-into-the-cvsa-interview/, [access: 22.01.2022].

The Charter of the United Nations and the Charter of the International Court of Justice, Database “Legislation of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine, https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/995_010#Text, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

Universal Declaration of Human Rights, Database “Legislation of Ukraine”, Verkhovna Rada of Ukraine, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text, [access: 22.01.2022] (in ukrainian).

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2021 Array

Pobrania PDF

Download data is not yet available.