[1]
Sadowski, J. 2019. ZAGROŻENIA SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ATAKAMI TERRORYSTYCZNYMI. Studia nad Bezpieczeństwem. 4 (grudz. 2019), 7-15. DOI:https://doi.org/10.34858/SNB.1.2019.001.